Home > Wij als werkgever

Wij als werkgever

Werken aan tevreden medewerkers

De Sint Maartenskliniek is vooruitstrevend in haar personeelsbeleid. Om te weten of we voldoen aan de verwachtingen, vragen we onze medewerkers regelmatig hoe zij hun werk ervaren en wat hun mening is over de organisatie.  

Betrokken en loyaal

Uit eerdere medewerkersonderzoeken blijkt dat medewerkers van de Sint Maartenskliniek in vergelijking met andere ziekenhuizen bovengemiddeld tevreden zijn. De betrokkenheid en loyaliteit is bij onze medewerkers uitzonderlijk hoog. Het werk wordt als leuk en uitdagend ervaren. Bij de Sint Maartenskliniek voelt men zich thuis en gewaardeerd. De relatieve kleinschaligheid, klantgerichtheid en goede reputatie van het ziekenhuis zijn punten die medewerkers noemen als motivatie voor hun keuze voor de Sint Maartenskliniek.  

Medewerkersonderzoek

Op basis van het medewerkersonderzoek, dat een onafhankelijke bureau  periodiek voor ons uitvoert, stemmen we het personeelsbeleid af op de behoeften en wensen van de medewerkers. Op deze manier werken we structureel aan tevreden en gemotiveerde medewerkers.

De Sint Maartenskliniek werkt...

…patiëntgericht

de wijze waarop wij onze zorg aanbieden en leveren sluit aan op de behoeften en wensen van onze patiënten

…excellent

op basis van de laatst bewezen inzichten bieden wij het de patiënt best mogelijke behandelresultaat

…innovatief

door onderzoek en ontwikkeling blijven wij de kwaliteit en veiligheid van onze diagnostiek en behandelingen vernieuwen en verbeteren.

…ondernemend

wij benutten kansen voor groei en ontwikkeling en kunnen omgaan met de risico's die dit met zich meebrengt.