Home > Wij als werkgever > Corporate story

Wij als werkgever

Corporate story: Ambitie in Evenwicht

De corporate story van de Maartenskliniek beschrijft in verhaalvorm het verleden, heden en de toekomst van het ziekenhuis.

Martinus

Wat zal hij gedacht hebben, de Romeinse legionair Martinus van Tours, toen hij zijn mantel in tweeën scheurde en de helft aan een zwerver gaf? In elk geval zal hij niet vermoed hebben dat hij de eerste regels van zijn heiligverklaring schreef. Dat hij de geschiedenis in zou gaan als Sint Maarten. Hij maakte simpelweg een zorgzaam gebaar. Overigens zorgde hij er wél voor dat hij niet zelf ten prooi viel aan de koude. Hij gaf niet zijn hele mantel weg. Martinus dacht na. Een kleumende legionair is niemand tot nut, die verliest zijn weerstand. 
Een dikke zestienhonderd jaar later maken wij als Sint Maartenskliniek voortdurend een soortgelijke afweging: een steeds betere bijdrage leveren aan de gezondheid van onze klanten en tegelijkertijd zelf kerngezond blijven. Anders gezegd, de juiste balans vinden tussen professionele ontwikkeling en bedrijfsbelang. Topkwaliteit nastreven, zowel op het gebied van bijzondere en gecompliceerde aandoeningen als van veelvoorkomende klachten.
Het draait om evenwicht.

 

Het vuur

Hoe zullen ze zich gevoeld hebben, de medewerkers, patiënten en omwonenden, toen die middag in 1990 het noodlot toesloeg? Toen een brand de ooit door bezielde nonnen gestichte instelling in de as legde? In elk geval zullen ze niet vermoed hebben dat het helse vuur uiteindelijk als een geschenk uit de hemel zou worden beschouwd. Een kleine zestien jaar later is iedereen het erover eens: dát was het moment dat de Sint Maartenskliniek de rug rechtte. Wat was het gemakkelijk geweest om toen het hoofd in de schoot te leggen. Zo goed stond de kliniek er immers niet voor. En van overheidswege was eerder besloten dat een categoraal ziekenhuis niet meer paste in het zorgaanbod. Een fusie met een algemeen ziekenhuis was een voor de hand liggende oplossing. Maar juist toen grepen de verantwoordelijke bestuurders de kans om hun visie op de toekomst daadwerkelijk vorm te geven.

En wat zúllen ze trots zijn, de bronzen nonnetjes bij de hoofdingang. Dat hadden ze toch nooit durven dromen, in 1936, toen ze op deze heuvel een paedologisch instituut en een ziekenhuis voor orthopaediepatiënten stichtten. Nu staat hier dé instelling voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingssysteem. Een voorloper in diagnostiek, behandeling en onderzoek op het gebied van orthopaedie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde. Innovatief, snel en slagvaardig. Uniek in Nederland.
Het draait om ambitie.

Binding

Wat gaat er door ons heen, als we onderaan die heuvel staan? Wat brengt ons elke dag naar de Sint Maartenskliniek? Is het de toekomst die ons roept? Of het verleden dat ons bindt? Is het gewoon een prima plek om te werken?
Nou, als er íets is dat ons roept, is het de patiënt. We willen niet alleen uitblinken op het gebied van behandelmogelijkheden, onderzoek en ontwikkeling; we willen onze patiënten voortvarend en deskundig van dienst zijn. Ze gerust stellen en een omgeving bieden die herstel bevordert. En daarin hebben we succes. Onze patiënten en hun naasten waarderen onze zorgzaamheid in even grote mate als onze deskundigheid. Daar werken we hard aan. Zeker nu de zorg verandert en marktwerking zijn intrede heeft gedaan. Want we staan voor een uitdagende opgave die veel kansen biedt. Nieuwe financiering, onderhandelingen met zorgverzekeraars, toenemende concurrentie en nóg meer efficiëntie… Meer dan ooit hebben we als ziekenhuis de opdracht om klanten aan ons te binden. De behandeling beschouwt men als vanzelfsprekend. Het draait steeds meer om de beleving, de wachttijd, de service en begeleiding, het eten en de voorzieningen.
Het draait om de klant.

Ambitie in evenwicht

Hét ziekenhuis in Nederland voor mensen met klachten aan het houding- en beweging-systeem. Daar hoeven we niet naar te streven. Dat zijn we al. We zijn toe aan een volgende stap. We willen een topreferent ziekenhuis zijn. Dat betekent dat we blijven investeren in onderzoek, ontwikkeling en opleiding. Maar we willen ook een zorgondernemer zijn, aantrekkelijk voor patiënten en medewerkers. Daarvoor moeten we ons nadrukkelijk in de markt begeven.
Onze klanten vragen ons om verder om ons heen te kijken. Wat voor kansen liggen er bijvoorbeeld op andere plaatsen in het land? Hier, op ons prachtige plekje op de heuvel, zijn we aan de grenzen van onze groei gekomen, dat is duidelijk. Om op weg naar de top te blijven zal Sint Maarten van zijn berg af moeten dalen. Tegelijkertijd moeten we er steeds voor zorgen dat we bij elkaar in de buurt blijven. Onze hoge ambities koesteren en ervoor zorgen dat ze op de werkvloer waargemaakt kunnen worden. Veranderingen niet onbezonnen doorvoeren, maar aan de andere kant ook niet te bang zijn voor veranderingen. In de nieuwe, zakelijke zorgmarkt móeten we onze positie verdienen en ons blijven ontwikkelen. Dat vraagt flexibiliteit, van ons allemaal. Ook hier gaat het om evenwicht. Dat evenwicht vind je vooral door heldere communicatie, over en weer. Duidelijk zijn over de ingeslagen weg en eerlijk over de gevolgen ervan. Dan komen motivatie, deskundigheid, inzet en betrokkenheid goed tot hun recht.

En stevig gearmd zetten de nonnen er fiks de pas in, de berg af, de horizon tegemoet. Sterk in beweging.