Home > Wij als werkgever > Ondernemingsraad

Wij als werkgever

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad van de Maartenskliniek is een zelfstandig orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie binnen de kliniek. De raad heeft tot taak het optimaal functioneren van de Maartenskliniek in al haar doelstellingen te bevorderen door:

De raad zal bij de vervulling van deze taak zich in sterke mate laten leiden door de belangen en opvattingen van werknemers en zal deze belangen en opvattingen op basis van de hem bij de Wet, CAO of anderszins gegeven bevoegdheden optimaal in het beleid van het bestuur van de kliniek doen doorklinken.

Daartoe dient met name ook in de overlegvergaderingen een goed klimaat te worden geschapen en gehandhaafd, zodat zowel de Ondernemingsraad als de leiding van de Maartenskliniek kunnen komen tot een juiste afweging van alle betrokken belangen, ook die van de patiƫnt.

Contact

Ondernemingsraad Sint Maartenskliniek
Hengstdal 3 6522 JV  Nijmegen
Postbus 9011 6500 GM Nijmegen

E-mail: or.secretariaat@maartenskliniek.nl
Telefoon: (024) 365 96 90