Home > Wij als werkgever > Organisatie

Wij als werkgever

Organisatie

Hieronder leest u meer over de verschillende organisatieonderdelen binnen de Sint Maartenskliniek.

De Raad van Toezicht (RvT) heeft een controlerende functie daar waar het gaat om het dagelijks bestuur (zie bij Raad van Bestuur).
  De Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek vormt het dagelijks bestuur van de kliniek. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter RvB en een lid RvB.

Aandachtsgebieden van de RvB zijn o.a. financiën en patiëntenzorg. De RvB legt daarnaast, mede in overleg met de directies van de zorgcentra, de lange-termijn visie vast voor de Sint Maartenskliniek en vertaalt die naar een algemeen beleid.
  Een aantal stafdiensten en -leden ondersteunt de Raad van Bestuur bij zijn dagelijkse werkzaamheden, te weten de Secretaris Raad van Bestuur, de Juridisch Adviseur, de Patiëntencontactpersoon, en de Staffunctionaris Patiëntenzorg. Verder is het secretariaat van de Raad van Bestuur en de afdeling Marketing & Communicatie onderdeel van de staf.
Financiën, Control & Informatisering draagt zorg voor een juiste afwikkeling van de geldstromen binnen de kliniek en de geldstromen tussen de kliniek en bijvoorbeeld leveranciers en zorgverzekeraars.
  Afdeling Fincien, Control & Informatisering (FCI) is verantwoordelijk voor de ICT-infrastructuur en ICT-toepassingen binnen de kliniek. Meer concreet houden zij zich bezig met de vertaling van de gebruikerswensen naar toepasbare ICT functionaliteit en het aanleggen, onderhouden en beveiligen van netwerken en het installeren en onderhouden van PC's.
Personeel & Organisatie (P&O) denkt met de organisatie mee over het personeelsbeleid van de Sint Maartenskliniek. Daarin vervult zij een adviserende en uitvoerende rol. Verder assisteert P&O de zorgcentra en afdelingen bij het plaatsen van vacatures en de daaropvolgende sollicitatierondes.
Het Facilitair Bedrijf van de Sint Maartenskliniek heeft als missie het ondersteunen van de Sint Maartenskliniek bij het uitvoeren van haar primaire taak: de patiëntgerichte zorg. Hierbij hanteren we de visie dat de producten en diensten door het Facilitair Bedrijf zo geleverd worden dat de patiënten, de bezoekers en de medewerkers hun verblijf in de Sint Maartenskliniek als een 'viersterren hotelvoorziening' ervaren. Onze klanten associëren al de vormen van facilitaire dienstverlening met kwaliteit, service en gastvrijheid.

In de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, Woerden en Boxmeer zijn alle orthopedische subspecialisaties aanwezig. Uit het hele land worden patiënten doorverwezen naar de Sint Maartenskliniek voor behandeling van zeldzame aangeboren afwijkingen en groeistoornissen, revisiechirurgie bij kunstgewrichten en reconstructieve chirurgie aan de wervelkolom.

Patiënten met een reumatische aandoening hebben niet alleen te maken met hun ziekte maar ook met veranderingen in het dagelijks leven. De reumacentra van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en Woerden bieden daarom hoogwaardige zorg die niet alleen bestaat uit het bestrijden van de reumatische ziekte maar ook uit het leren omgaan met de gevolgen voor de woon-, leef- en werksituatie.
Het revalidatiecentrum van de Sint Maartenskliniek is gespecialiseerd in kinder- en volwassenenrevalidatie. Het centrum omvat 4 klinische en 5 poliklinische patiënteneenheden (PE's) waarin verpleging en behandelaars in multidisciplinair verband werkzaam zijn.
Het streeft ernaar patiënten met een al dan niet aangeboren stoornis zo optimaal mogelijk te laten functioneren in de maatschappij. Zelfstandigheid en sociale participatie zijn daarbij kernbegrippen.
Afdeling Research coördineert al het wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in de Sint Maartenskliniek.